Airbus Helicopters w Polsce

19 May 2015

Airbus Helicopters w Polsce

H225M


- Rozwój polskiego przemysłu obronnego
- Stworzenie nowych, wyspecjalizowanych miejsc pracy
- Czerpanie z polskiego ducha innowacyjności
Grupa Airbus powstała jako efekt wizji o silnej Europie. Dziś jest liderem przemysłu zbrojeniowego i lotniczego. Tylko my możemy zaoferować Polsce szeroką gamę programów współpracy angażujących polskie firmy. Jako światowy lider w sektorze lotnictwa cywilnego, śmigłowców, pocisków, samolotów myśliwskich i transportowych oraz technologii kosmicznych, z obrotami w wysokości 60,7 mld euro w 2014 r., proponujemy kompleksowe programy mające na celu utworzenie w Polsce piątego w Europie filaru przemysłowego Grupy. Programy te obejmują: bezpośrednie inwestycje w nowe zakłady produkcyjne, rozwój obecnej bazy przemysłowej, partnerstwo z polskim przemysłem, transfer technologii zapewniający pełną autonomię państwu polskiemu w zakresie obsługi, napraw i remontów, a także współpracę w obszarze badań i rozwoju z krajowymi instytutami i uczelniami.

Grupa Airbus jest obecna w Polsce od 2001 r. i obecnie zatrudnia ponad 900 polskich pracowników w Warszawie, Mielcu i Łodzi, przy produkcji, lotniczych usługach czy pracach projektowych. PZL Okęcie – najstarsze w kraju zakłady lotnicze (zał. w 1928 r.), były naszym pierwszym przyczółkiem przemysłowym i dziś tworzą historię sukcesu związaną z rozwojem organicznym opartym na partnerstwie. Na przestrzeni ostatnich czterech lat obroty PZL Okęcie potroiły się, a zatrudnienie wzrosło o 60 procent.

Współpraca przemysłowa z Polską w zakresie śmigłowców trwa już 10 lat i objęła kilkanaście projektów realizowanych we współpracy z wyższymi uczelniami technicznymi w kraju. Kooperacja ta stworzyła podstawy dla efektywnego łańcucha wartości – od prac koncepcyjnych przez produkcję, aż po obsługę i serwis.

Bazując na sukcesie bijącego rekordy prędkości śmigłowca X3 – zaprojektowanego w partnerstwie z Politechniką Łódzką, firma Airbus Helicopters zdecydowała się poszerzyć współpracę z tą uczelnią, a także zainicjować kooperację z Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu. Dzięki wybitnym osiągnięciom naukowym i technicznym uzyskanym w ramach partnerstwa z uczelniami Airbus Helicopters zainauguruje prace przygotowawcze nad uruchomieniem współpracy przemysłowej.

Program Caracal Polska będzie katalizatorem wielu rozwojowych projektów naukowo-technicznych, które pozwolą polskiemu przemysłowi obronnemu pozyskać zdolności związane z opracowywaniem i produkcją kilkunastu kluczowych komponentów, elementów wyposażenia i systemów do śmigłowców.

W przeciągu najbliższych lat Airbus Helicopters stworzy przynajmniej 1250 nowych, bezpośrednich miejsc pracy i 2000 nowych, pośrednich miejsc pracy, głównie w Łodzi, Radomiu i Dęblinie. 1250 bezpośrednich miejsc pracy zostanie rozdzielonych na takie obszary jak inżynieria, industrializacja, linie montażowe, wsparcie i serwis, ze szczególnym naciskiem na działania innowacyjne zgodnie ze strategią rozwoju Grupy.

Jeśli Airbus Helicopters uzyska kontrakt, w Łodzi powstanie linia pełnego montażu śmigłowca Caracal jako joint venture z zakładami WZL-1. Airbus Helicopters przekaże WZL-1 kompetencje i technologie w zakresie obsługi, napraw i remontów śmigłowców, aby zapewnić Polsce pełną autonomię, a także zdolność do ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa dostaw. Dzięki temu WZL-1 będą miały możliwość prowadzenia działalności co najmniej przez najbliższe 30 lat.

Innowacje i rozwój w przemyśle lotniczym muszą opierać się na silnych relacjach i partnerstwie:
- Wkład Radomia w projekt obejmuje zaangażowanie Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego. Badania pierwszego wyposażenia wchodzą już w fazę eksperymentalnej walidacji na tej uczelni. W Radomiu zostanie również ulokowana produkcja. Analiza przeprowadzona we współpracy z Uniwersytetem wykazała, że prace inżynierskie, industrializacja i produkcja komponentów do śmigłowców przyczynią się do stworzenia co najmniej 250 bezpośrednich miejsc pracy w Radomiu.
- Łódź jest już zaangażowana w kilkanaście projektów. Także w Łodzi znajduje się siedziba Biura Projektów i Badań Airbus Helicopters (biuro otworzyliśmy w lutym 2015 r.). Politechnika Łódzka będzie nadal wspierać prace inżynieryjne i produkcyjne.

Wybór Airbus Helicopters na partnera polskiego przemysłu obronnego oznacza również, że nasi partnerzy z całego świata otworzą się na polski rynek lub będą dalej rozwijać swoją działalność w kraju. Turbomeca, spółka Grupy Safran, przekaże WZL-1 zdolności i technologie do utworzenia w Dęblinie linii pełnego montażu końcowego silników Makila 2A do śmigłowców Caracal, a także centrum obsługi tych silników.

Projekty Airbus Helicopters dla Polski opierają się na dostarczeniu naszych najlepszych technologii i stworzeniu silnej europejskiej sieci przemysłu lotniczego.

» English version


Medias:

H225M